Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part , tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part B6 Pollutions

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part B6 Pollutions

Listen and read. The answer the questions: In Viet Nam, we recycle many things. We collect waste food and feed it to pigs. We collect empty bolltes and cans and recycle them. We collect waste paper, scrap metal and old plastic and recycle them.
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part B4 Pollutions

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part B4 Pollutions

Listen and repeat: Lan: We shoul'd leave our trash. Ba: What are we going to do? Nga: Push it in a trash can. Nam: There aren't any trash cans. Lan: Then we should put it in a bag anf take it home Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part B3 Pollutions

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part B3 Pollutions

Play with words: When you don't need the light, Switch it off. When you see a dripping faucet, Turn it off. Don't damage trees! Plant them. Don't pick wild flowers! Leave them. Don't leave your trash! Pick it up. Paper, cans and bottles Collect
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part , tag của , 25/07/2024 11:25:38
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part , tag của , nội dung mới nhất về Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part , Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part , tag của , Trang 1 Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part , tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN