cách đọc đồng hồ, tag của

, Trang 1
Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời gian (Time)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời gian (Time)

three o'clock 3 giờ đúng clock-face mặt đồng hồ minute-hand kim phút hour-hand kim giờ second-hand kim giây five after nine (five past nine) chín giờ năm phút (9:05) ten after nine (ten after nine) chín giờ mười phút (9:10) a quarter

Tin mới nhất Tag cách đọc đồng hồ

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời gian (Time)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời gian (Time)

13/12/2013 6283

Tin xem nhiều nhất Tag cách đọc đồng hồ

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời gian (Time)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời gian (Time)

13/12/2013 6283
cách đọc đồng hồ, tag của , 25/07/2021 00:15:35
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag cách đọc đồng hồ
cách đọc đồng hồ, tag của , Trang 1 cách đọc đồng hồ, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN