check-in, tag của

, Trang 1
Video: Hotel Check-in - Basic English for Communication

Video: Hotel Check-in - Basic English for Communication

TRANSCRIPTION I want to check in I have a reservation I'm here to check in Here is my ID. What do I have to do? Here's my paasport Here're my credit card Should I fill out a form? Can I see the room first? Could you take me to see the room? I'm

Tin mới nhất Tag check-in

Video: Hotel Check-in - Basic English for Communication

Video: Hotel Check-in - Basic English for Communication

21/11/2013 2026

Tin xem nhiều nhất Tag check-in

Video: Hotel Check-in - Basic English for Communication

Video: Hotel Check-in - Basic English for Communication

21/11/2013 2026
check-in, tag của , 21/06/2024 04:32:30
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag check-in
check-in, tag của , nội dung mới nhất về check-in, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

check-in, tag của , Trang 1 check-in, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN