cuộc họp, tag của

, Trang 1
Video 6: Chairing a Meeting - Business English for Workplace

Video 6: Chairing a Meeting - Business English for Workplace

51. I want as many ideas as possible to increase our market share in Japan. 52. How do you feel about that, Jane? 53. Basically, I agree with what you said. 54. That sounds like a fine idea. 55. I think we need to buy a new copier. 56. I had a
Video 5: Scheduling a Meeting - Business English for Workplace

Video 5: Scheduling a Meeting - Business English for Workplace

Transcription41. We're going to need everybody's input on this project.42. I'd prefer to meet in the morning. I'm going to be out of the office most afternoons next week.43. Let's set it up for 9:30 Wednesday.44. I was hoping you would cover for me
cuộc họp, tag của , 04/12/2022 01:48:58
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag cuộc họp
cuộc họp, tag của , nội dung mới nhất về cuộc họp, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

cuộc họp, tag của , Trang 1 cuộc họp, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN