đi lại, tag của

, Trang 1
Video: Using Taxi - Basic English for Communication

Video: Using Taxi - Basic English for Communication

New Words Could you take me to the airport? Please take me to this address? Excuse me, could you drive a bit faster? I'm in a hurry Excuse me, could you drive more slower? I feel dizzy Excuse me, please turn left at the next intersection Excuse me,
Video: Booking Hotel Room - Basic English for Communication

Video: Booking Hotel Room - Basic English for Communication

TRANSCRIPTION I'd like to book a room I'd like to make a reservation I'd like to book a single room for May 15th I would like to look a room for the next three days I need room for tonight Do you have a cheap room? I want a quiet room I'd like a
Video: Traveling by air - Basic English for Communication

Video: Traveling by air - Basic English for Communication

TRANSCRIPTION I'd like to check in, please. Are the flights to London non-stop? Where is the international departure lobby? How much luggage can I take on the plane? Do you have your customs declaration form? When am I supposed to check in? Do I
đi lại, tag của , 23/07/2024 06:15:25
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag đi lại
đi lại, tag của , nội dung mới nhất về đi lại, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

đi lại, tag của , Trang 1 đi lại, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN