đi xe bus, tag của

, Trang 1
Tình huống: Đi xe bus - Tiếng Anh du lịch

Tình huống: Đi xe bus - Tiếng Anh du lịch

J=Jack M=Mai J: Excuse me, how can I get to Van Mieu street? Xin lỗi, tôi có thể đến phố văn miếu bằng cách nào? M: You can take number one of eleven bus and get off at Ton Duc Thang, please. Ông có thể đón tuyến xe bus số 01 hoặc 11 và xuống xe ở

Tin mới nhất Tag đi xe bus

Tình huống: Đi xe bus - Tiếng Anh du lịch

Tình huống: Đi xe bus - Tiếng Anh du lịch

23/10/2013 3748

Tin xem nhiều nhất Tag đi xe bus

Tình huống: Đi xe bus - Tiếng Anh du lịch

Tình huống: Đi xe bus - Tiếng Anh du lịch

23/10/2013 3748
đi xe bus, tag của , 31/07/2021 17:02:00
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag đi xe bus
đi xe bus, tag của , Trang 1 đi xe bus, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN