dịch vụ khách sạn, tag của

, Trang 1
Video: Hotel Check-out - Basic English for Communication

Video: Hotel Check-out - Basic English for Communication

TRANSCRIPTION Good morning. I'd like to check out. My name's Hung. Room 320 I'm getting ready to check out Should we check out before noon? Excuse me. We will leave today. I'd like to pay our bills now Can I pay by credit card? Do you take credit
DỊCH VỤ KHÁCH SẠN - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

MẪU CÂU Hello, room service? Alô, dịch vụ phòng đấy phải không? What time is the breakfast offered? Mấy giờ các anh phục vụ bữa sáng? What sort of entertainment do you offer? Các anh có những trò giải trí gì? Is there a shop in the hotel? Trong

Tin xem nhiều nhất Tag dịch vụ khách sạn

Video: Hotel Check-out - Basic English for Communication

Video: Hotel Check-out - Basic English for Communication

26/11/2013 1383
DỊCH VỤ KHÁCH SẠN - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

23/09/2013 29472
dịch vụ khách sạn, tag của , 25/07/2024 10:41:36
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag dịch vụ khách sạn
dịch vụ khách sạn, tag của , nội dung mới nhất về dịch vụ khách sạn, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

dịch vụ khách sạn, tag của , Trang 1 dịch vụ khách sạn, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN