điều hành, tag của

, Trang 1
Video 6: Chairing a Meeting - Business English for Workplace

Video 6: Chairing a Meeting - Business English for Workplace

51. I want as many ideas as possible to increase our market share in Japan. 52. How do you feel about that, Jane? 53. Basically, I agree with what you said. 54. That sounds like a fine idea. 55. I think we need to buy a new copier. 56. I had a

Tin mới nhất Tag điều hành

Video 6: Chairing a Meeting - Business English for Workplace

Video 6: Chairing a Meeting - Business English for Workplace

06/11/2013 1572

Tin xem nhiều nhất Tag điều hành

Video 6: Chairing a Meeting - Business English for Workplace

Video 6: Chairing a Meeting - Business English for Workplace

06/11/2013 1572
điều hành, tag của , 22/04/2024 04:35:25
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag điều hành
điều hành, tag của , nội dung mới nhất về điều hành, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

điều hành, tag của , Trang 1 điều hành, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN