doctor, tag của

, Trang 1
Video: At the Hospital - Basic English for Communication

Video: At the Hospital - Basic English for Communication

TRANSCRIPTION What seems to be the matter? You don't look too well. Are you suffering from an allergry? I'll have your temperature taken Breathe deeply, please Roll up your sleeves, please Let me examine you I'll test your blood pressure You're

Tin mới nhất Tag doctor

Video: At the Hospital - Basic English for Communication

Video: At the Hospital - Basic English for Communication

02/12/2013 3802

Tin xem nhiều nhất Tag doctor

Video: At the Hospital - Basic English for Communication

Video: At the Hospital - Basic English for Communication

02/12/2013 3802
doctor, tag của , 30/11/2022 04:38:40
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag doctor
doctor, tag của , nội dung mới nhất về doctor, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

doctor, tag của , Trang 1 doctor, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN