Englis, tag của

, Trang 1
Video 1: Business Appointment - English for Workplace

Video 1: Business Appointment - English for Workplace

Transcription 1/ I would like to meet you. 2/ I am glad to finally get hold of you. 3/ Shall we make it 2 o'clock? 4/ Is there any possibility we can move the meeting to Monday? 5/ I'd like to speak to Mr. John Smith. 6/ Let me confirm this. You are
Video 2: Working Oversea - Business English for Listening

Video 2: Working Oversea - Business English for Listening

Transcription11. How do you think of Beijing? 12. How long will you be staying here? 13. I hope I'll be able to show you around here. 14. Are you going to visit other cities besides Beijing? 15. I will stay with you when you go sight-seeing. 16. My
Englis, tag của , 19/05/2024 12:51:27
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Englis
Englis, tag của , nội dung mới nhất về Englis, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Englis, tag của , Trang 1 Englis, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN