FANBOYS, tag của

, Trang 1
Cấu trúc câu trong tiếng Anh

Cấu trúc câu trong tiếng Anh

Câu đơn (Simple sentence) Câu đơn là dạng câu chỉ có duy nhất một mệnh đề The children were laughing. John wanted a new bicycle. All the girls are learning English. Câu ghép (compound sentences): Câu phức là dạng câu có hai mệnh đề hoặc nhiều hơn

Tin mới nhất Tag FANBOYS

Cấu trúc câu trong tiếng Anh

Cấu trúc câu trong tiếng Anh

01/10/2013 6422

Tin xem nhiều nhất Tag FANBOYS

Cấu trúc câu trong tiếng Anh

Cấu trúc câu trong tiếng Anh

01/10/2013 6422
FANBOYS, tag của , 31/07/2021 15:44:02
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag FANBOYS
FANBOYS, tag của , Trang 1 FANBOYS, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN