giới thiệu sản phẩm, tag của

, Trang 1
Luyện nói Tiếng Anh - Tình huống 4: Giới thiệu sản phẩm - Tiếng Anh thương mại

Luyện nói Tiếng Anh - Tình huống 4: Giới thiệu sản phẩm - Tiếng Anh thương mại

31. Chúng tôi lựa chọn nhiều hãng sản xuất điện thoại di động khác nhau. Gợi ý: ...mobile maker.32. Chất hàng hóa được đảm bảo. Gợi ý: ...is guaranteed.33. Ông có thể nhìn vào sách quảng cáo này. Gợi ý: ...have a look...34. Quyển sách này giới thiệu
Video 4: Introducing Products - Business English for Listening

Video 4: Introducing Products - Business English for Listening

Transcription31. We have various selections of mobile makers.32. The quality of our product is guaranteed.33. You can have a look at the brochure.34. The brochure gives you a detail introduction of our company and products.35. We'll send a salesman
giới thiệu sản phẩm, tag của , 17/07/2024 23:41:41
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag giới thiệu sản phẩm
giới thiệu sản phẩm, tag của , nội dung mới nhất về giới thiệu sản phẩm, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

giới thiệu sản phẩm, tag của , Trang 1 giới thiệu sản phẩm, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN