how have you been, tag của

, Trang 1
10 cách hỏi thăm trong tiếng Anh

10 cách hỏi thăm trong tiếng Anh

1. How are you? Đây là cách hỏi thăm sức khỏe xã giao phổ biến nhất trong tiếng Anh, dùng để mở đầu câu chuyện. Bạn sẻ trả lời 'I'm fine' nếu mọi thứ vẫn ổn và 'so so' nếu muốn nói 'tàm tạm'. 2. How are things? Đây là câu hỏi thăm chung về tình hình

Tin mới nhất Tag how have you been

10 cách hỏi thăm trong tiếng Anh

10 cách hỏi thăm trong tiếng Anh

23/10/2013 20349

Tin xem nhiều nhất Tag how have you been

10 cách hỏi thăm trong tiếng Anh

10 cách hỏi thăm trong tiếng Anh

23/10/2013 20349
how have you been, tag của , 25/07/2021 00:36:36
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag how have you been
how have you been, tag của , Trang 1 how have you been, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN