Ill tell you when you are older, tag của

, Trang 1
10 cách nói từ chối tiết lộ thông tin trong tiếng Anh

10 cách nói từ chối tiết lộ thông tin trong tiếng Anh

1. No comment. Đây là trường hợp trả lời thằng thừng, không kiêng nể. Chúng ta thường thấy các ngôi sao và chính trị gia dùng câu nói này khi bị hỏi những điều đụng chạm, thiếu tế nhị. 2. I'm not at liberty to say. Câu nói thể hiện bạn không có

Tin mới nhất Tag Ill tell you when you are older

10 cách nói từ chối tiết lộ thông tin trong tiếng Anh

10 cách nói từ chối tiết lộ thông tin trong tiếng Anh

22/10/2013 4250

Tin xem nhiều nhất Tag Ill tell you when you are older

10 cách nói từ chối tiết lộ thông tin trong tiếng Anh

10 cách nói từ chối tiết lộ thông tin trong tiếng Anh

22/10/2013 4250
Ill tell you when you are older, tag của , 23/07/2021 22:11:17
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Ill tell you when you are older
Ill tell you when you are older, tag của , Trang 1 Ill tell you when you are older, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN