interreaction, tag của

, Trang 1
Video: Intereacting with your friends - Basic English for Communication

Video: Intereacting with your friends - Basic English for Communication

TranscriptionHi, Thu! How are you today? How are you? How are things with you? How're you doing? Fine, thank you. I'm fine. Thank you Great. You? I'm doing fine. Not very bad, thank you. Not so well. Nothing special How's everything? How's

Tin mới nhất Tag interreaction

Video: Intereacting with your friends - Basic English for Communication

Video: Intereacting with your friends - Basic English for Communication

12/11/2013 4174

Tin xem nhiều nhất Tag interreaction

Video: Intereacting with your friends - Basic English for Communication

Video: Intereacting with your friends - Basic English for Communication

12/11/2013 4174
interreaction, tag của , 13/04/2024 01:39:32
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag interreaction
interreaction, tag của , nội dung mới nhất về interreaction, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

interreaction, tag của , Trang 1 interreaction, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN