introduce product, tag của

, Trang 1
Practise Listening - Topic 4: Introduce Product - Business English

Practise Listening - Topic 4: Introduce Product - Business English

31. We have various selections of mobile makers?32. The quality of our product is guaranteed.33. You can have a look at the brochure.34. The brochure gives you a detail introduction of our company and products.35. We'll send a salesman with some

Tin mới nhất Tag introduce product

Practise Listening - Topic 4: Introduce Product - Business English

Practise Listening - Topic 4: Introduce Product - Business English

27/08/2013 344

Tin xem nhiều nhất Tag introduce product

Practise Listening - Topic 4: Introduce Product - Business English

Practise Listening - Topic 4: Introduce Product - Business English

27/08/2013 344
introduce product, tag của , 29/09/2022 01:50:49
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag introduce product
introduce product, tag của , nội dung mới nhất về introduce product, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

introduce product, tag của , Trang 1 introduce product, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN