làm việc nhóm, tag của

, Trang 1
Tình huống 62: Làm việc nhóm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 62: Làm việc nhóm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

611/ Team spirit is the most important factor to win victory. Tinh thần đồng đội là yếu tố quan trọng nhất để chiến thắng. 612/ The members of a team should work towards a common objective. Các thành viên của đội lên làm việc cho cùng một mục đích.
Tình huống 8: Làm việc nhóm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 8: Làm việc nhóm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

71/ I'd like to introduce you to the new members of the project group. Tôi muốn giới thiệu anh với những thành viên mới trong nhóm đề án. 72/ I'm sorry, but I have another appointment. Xin lỗi nhưng tôi có một cuộc hẹn khác. 73/ That sounds great.
Tình huống 8: Làm việc nhóm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 8: Làm việc nhóm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

71/ I'd like to introduce you to the new members of the project group. Tôi muốn giới thiệu anh với những thành viên mới trong nhóm đề án. 72/ I'm sorry, but I have another appointment. Xin lỗi nhưng tôi có một cuộc hẹn khác. 73/ That sounds great.
làm việc nhóm, tag của , nội dung mới nhất về làm việc nhóm, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

làm việc nhóm, tag của , Trang 1 làm việc nhóm, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN