Learning Part A My Day, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part A6 My Day

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part A6 My Day

Listen and answer. Say 'Yes, I do' or 'No, I don't'. a) Do you play sports? b) Do you watch television? c) Do you do the housework? d) Do you play volleyball? e) Do you listen to music? f) Do you read? g) Do you do your homework?
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part A5 My Day

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part A5 My Day

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Ba: What do you and Nga do after school? Lan: We play volleyball. Ba: What do Thu and Vui do? Lan: They play soccer. Ba: Do girls play soccer? Lan: Yes, they do. Ba: Do you play soccer?
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part A2 My Day

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part A2 My Day

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: What do you do after school? I watch television. Ba watches television. I do the housewwork. Lan does the housewwork. I listen to music. Nam listens to music. I read. Thu reads.
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part A1 My Day

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part A1 My Day

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Every day, I get up at six. Every day, Nga gets up at six. Every morning, I go to school. She goes to school. Every afternoon, I play games. She plays games. Every evening, I do my
Learning Part A My Day, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part A My Day, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part A My Day, tag của , Trang 1 Learning Part A My Day, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN