Learning Part A Names and Addressses, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back to school - part B6 Names and addresses

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back to school - part B6 Names and addresses

Listen and write. How far is it? Write the four distances. 1. Lan: My English book is still at home. Hoa: How far is it from school to your house,Lan? Lan: It's about 300 meters.I can go home at recess. 2. Hoa: I need some stamps.Where is the
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back to school - part B4 Names and addresses

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back to school - part B4 Names and addresses

Listen. Then practice with a partner: Nam: Where do you live, Hoa? Hoa: I live at 12 Tran Hung Dao Street. Nam: How far is it from your house to school? Hoa: It's not far - about one kilometer. Nam: How do you go to school? Hoa: I go to school by
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back to school - part B1 Names and addresses

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back to school - part B1 Names and addresses

Listen. Then practice with a partner: Miss Lien: What's your family name, Hoa? Hoa: It's Pham. My middle name's Thi. Miss Lien: How old are you? Hoa: I'm 13. Miss Lien: Where do you live? Hoa: 12 Tran Hung Dao Street. Miss
Learning Part A Names and Addressses, tag của , 25/07/2024 19:38:15
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Learning Part A Names and Addressses
Learning Part A Names and Addressses, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part A Names and Addressses, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part A Names and Addressses, tag của , Trang 1 Learning Part A Names and Addressses, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN