Learning Part A Our House, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part A6 Our House

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part A6 Our House

Play with words: House and park, Flowers and trees. Lakes and rivers, We love these. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part A4 Our House

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part A4 Our House

Write the words you hear in your exercise book. a) house hotel school village b) town country city yard c) rice
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part A1 Our House

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part A1 Our House

Listen and repeat. Then ask and answer the questions. Hello. My name's Thuy.I'm twelve and I'm a student.I have a brother, Minh. He's twenty.We live in a house near a lake.Our house has a yard. It's beautiful here.There is a river and a lake.There
Learning Part A Our House, tag của , 05/03/2024 21:24:52
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Learning Part A Our House
Learning Part A Our House, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part A Our House, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part A Our House, tag của , Trang 1 Learning Part A Our House, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN