Learning Part A Schedules, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School - part A5 Schedules

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School - part A5 Schedules

Listen and read: Hoa: When do you have English? Thu: I have English classes on Wednesday and Thursday Hoa: What time do they start? Thu: My first English class is on Wednesday at 8:40. On Thursday, I have English at 9:40. Hoa: What other
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School - part A3 Schedules

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School - part A3 Schedules

Listen and write.Complete the schedule: Goodmorning,everybody.There are some small changes to your schedule this Friday and Saturday. Please write the correct subjects and times in your books.On Friday,English is at 7 a.m as usual.Then Geography is
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School - part A1 Schedules

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School - part A1 Schedules

Listen and repeat: It's seven o'clock It`s four fifteenIt`s a quarter past four It`s five twenty - fiveIt`s twenty- five past five It`s eight thirtyIt`s half past eight It`s nine fortyIt`s twenty to ten It`s one forty- fiveIt`s a quarter to two
Learning Part A Schedules, tag của , 25/06/2024 10:10:13
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Learning Part A Schedules
Learning Part A Schedules, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part A Schedules, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part A Schedules, tag của , Trang 1 Learning Part A Schedules, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN