Learning Part A Vacation destinations, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 14 Making Plans - part A6 Vacation destinations

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 14 Making Plans - part A6 Vacation destinations

Listen and remember: What are you going to do? I am going to visit Hue. Where is he going to stay? He is going to stay at his friend's house. How long are they going to stay? They are going to stay for a week. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 14 Making Plans - part A4 Vacation destinations

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 14 Making Plans - part A4 Vacation destinations

Listen and read: Phương and Mai are going on the vacation this summer. First, they are going to visit Ha Long Bay for two days. They are going to stay with their uncle and aunt. Then they are going to stay in a hotel in Ha Noi for three days.They
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 14 Making Plans - part A1 Vacation destinations

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 14 Making Plans - part A1 Vacation destinations

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Ba: What are you going to do this summer vacation? Lan : I am going to visit Huế. Ba : Where are you going to stay? Lan : I'm going to stay with my aunt and uncle. Ba : How long are
Learning Part A Vacation destinations, tag của , 13/06/2024 14:40:59
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Learning Part A Vacation destinations
Learning Part A Vacation destinations, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part A Vacation destinations, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part A Vacation destinations, tag của , Trang 1 Learning Part A Vacation destinations, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN