Learning Part A We are the world, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part A7 We are the world

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part A7 We are the world

Listen and remember: Where are you from? I'm from Viet Nam. Which language do you speak? I speak Vietnamese. Which language does he speak? He speak English. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part A5 We are the world

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part A5 We are the world

Listen and read this postcard from Nhan Tran Van Minh 2 Dien Bien Phu Street Ha Noi Viet Nam 6 July Dear Minh, I am on vacation in London. The weather is cool and wet. I'm traveling by bus and visiting a lot of interesting place. Tomorrow, I'm
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part A3 We are the world

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part A3 We are the world

Listen and repeat: 1. Minh is from Viet Nam. He is Vietnamese. He speaks Vietnamese. 2. Yoko is from Japan. She is Japanese. He speaks Japanese. 3. Lee is from China. He is Chinese. He speaks Chinese. 4. Bruce is from Australia. He is Australian.
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part A2 We are the world

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part A2 We are the world

Listen and read: My name is Minh. I am from Viet Nam. I speak Vietnamese. Minh is from Viet Nam. He speaks Vietnamese. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part A1 We are the world

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 15 Countries - part A1 We are the world

Listen and repeat: My name's Laura. I'm from Canada. My name's Marie. I'm from France. My name's Lee. I'm from China. My name's John. I'm from the USA. My name's Yoko. I'm from Japan. My name's Susan. I'm from Great Britian. My name's Bruce. I'm
Learning Part A We are the world, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part A We are the world, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part A We are the world, tag của , Trang 1 Learning Part A We are the world, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN