Learning Part A What a lovely home, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At home- part A1 What a lovely home!

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At home- part A1 What a lovely home!

Listen. Then practice with a partner: Hoa: What an awful day! You must be cold, Lan. Come in and have a seat. That armchair is comfortable. Lan: Thanks. What a lovely living room! Where are your uncle and aunt? Hoa: My uncle is at work and my aunt

Tin mới nhất Tag Learning Part A What a lovely home

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At home- part A1 What a lovely home!

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At home- part A1 What a lovely home!

02/11/2015 3698

Tin xem nhiều nhất Tag Learning Part A What a lovely home

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At home- part A1 What a lovely home!

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At home- part A1 What a lovely home!

02/11/2015 3698
Learning Part A What a lovely home, tag của , 19/06/2024 01:50:13
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Learning Part A What a lovely home
Learning Part A What a lovely home, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part A What a lovely home, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part A What a lovely home, tag của , Trang 1 Learning Part A What a lovely home, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN