Learning Part A Where is your school, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big or small - Part A Where is your school

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big or small - Part A Where is your school

1. Listen and repeat. This is Phong. Đây là Phong. This is his school. Đây là trường của bạn ấy. Phong's school is small. Trường của Phong thì nhỏ. It is in the country. Nó nằm ở miền quê. This is Thu. Đây là Thu. This is her school.

Tin mới nhất Tag Learning Part A Where is your school

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big or small - Part A Where is your school

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big or small - Part A Where is your school

22/10/2014 7544

Tin xem nhiều nhất Tag Learning Part A Where is your school

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big or small - Part A Where is your school

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big or small - Part A Where is your school

22/10/2014 7544
Learning Part A Where is your school, tag của , 22/04/2024 04:32:37
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Learning Part A Where is your school
Learning Part A Where is your school, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part A Where is your school, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part A Where is your school, tag của , Trang 1 Learning Part A Where is your school, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN