Learning Part B A Truck Driver, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part B1 What are you doing?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part B1 What are you doing?

Listen and read. Then ask and answer the questions: a) It's five o'clock in the morning, Mr. Quang is a truck drive and he is going to a farm. b) Mr. Quang is driving at the farm. A farmer is waiting for him. c) Mr. Quang and the farmer are loading
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part B2 What are you doing?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part B2 What are you doing?

Listenand repeat. Thne answer the questions: Lan: What are you doing? Ba: I'm doing my home work? Lan: Are you doing math? Ba: Yes, I am. Lan: Are you copying Nam's work? Ba: No, I am not. I'm correcting it. Lan: Is Tuấn working? Ba: No, He
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part B3 What are you doing?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part B3 What are you doing?

Play with words: 'Are you working? Says the fly to the spider. 'Yes, I am,' Says the spider to the fly. 'What are you doing?' Says the fly to the spider. 'I am making a web, Says the spider to the fly. 'I am going home,' Says the fly to the
Learning Part B A Truck Driver, tag của , 21/07/2024 09:03:29
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Learning Part B A Truck Driver
Learning Part B A Truck Driver, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part B A Truck Driver, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part B A Truck Driver, tag của , Trang 1 Learning Part B A Truck Driver, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN