Learning Part B Activities in seasons, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons - part B1 The weather and seasons

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons - part B1 The weather and seasons

Listen and repeat: a) We often play volleyballin the spring. b) They sometimes go sailling in the fall. c) I often go swimming in the summer. d)She usually plays badminton in the fall. e) We always play basketball in the winter. f) He never goes

Tin mới nhất Tag Learning Part B Activities in seasons

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons - part B1 The weather and seasons

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons - part B1 The weather and...

27/10/2015 1073

Tin xem nhiều nhất Tag Learning Part B Activities in seasons

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons - part B1 The weather and seasons

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons - part B1 The weather and...

27/10/2015 1073
Learning Part B Activities in seasons, tag của , 13/06/2024 14:09:45
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Learning Part B Activities in seasons
Learning Part B Activities in seasons, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part B Activities in seasons, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part B Activities in seasons, tag của , Trang 1 Learning Part B Activities in seasons, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN