Learning Part B in The City, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part B3 In The City

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part B3 In The City

Write the words you hear in your exercise book. a) museum stadium temple hospital b) restaurant store bookstore factory c) park river
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part B1 In The City

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part B1 In The City

1. Listen and read. Then answer the questions: Minh lives in the city with his mother, father and sister. Their house is next to a store. On the street, there is a restaurant, a bookstore and a temple. In the neighborhood, there is a hospital, a
Learning Part B in The City, tag của , 23/06/2024 04:49:33
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Learning Part B in The City
Learning Part B in The City, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part B in The City, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part B in The City, tag của , Trang 1 Learning Part B in The City, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN