Learning Part B Its time for recess, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work and Play - part B2 It's time for recess

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work and Play - part B2 It's time for recess

Listen.Match each name to an activity: It is recess and the yard is very crowded and noisy. Mai and Bi are playing catch. Kien is playing blindman's buff with some friends. Ba is playing marbles and Lan is skipping rope. They are all having a good
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work and Play - part B1 It's time for recess

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work and Play - part B1 It's time for recess

Listen and read: At twenty-five past time, the bell rings and all the students go into the yard. It's time for recess. They are all happy and excited. They meet their friends and have some fun. Many are talking about the last class, or last night's
Learning Part B Its time for recess, tag của , 20/05/2024 06:37:35
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Learning Part B Its time for recess
Learning Part B Its time for recess, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part B Its time for recess, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part B Its time for recess, tag của , Trang 1 Learning Part B Its time for recess, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN