Learning Part B Pollutions, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part B2 Pollutions

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part B2 Pollutions

Listen and read: We can help the environment by following these rules. DON'T a) Don't throw trash on the street. b) Don't pick flowers. c) Don't damage trees. d) Don't throw trash in the country. DO e) Keep off the grass. f) Save water. g)
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part B1 Pollutions

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 16 Man and the Environment - part B1 Pollutions

Listen and read. Then answer the questions: What are we doing to our environment? We are destroying the forests. We are destroying wild animals and plants. We are wasting too much water. We are burning too much coal, oil and gas. We are wasting
Learning Part B Pollutions, tag của , 13/06/2024 13:13:28
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Learning Part B Pollutions
Learning Part B Pollutions, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part B Pollutions, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part B Pollutions, tag của , Trang 1 Learning Part B Pollutions, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN