Learning Part B The Library, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School - part B3 The Library

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School - part B3 The Library

Listen. Where are they? Label the shelves and racks in you exercise book. Mr Tan: Ok everyone. Are you ready ? Let's tidy. Now, Ba. Could you put all the English books on the shelves behind the librarian's desk, please? Ba: Yes, sir. Minh:
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School - part B2 The Library

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School - part B2 The Library

Listen. Then practice with a partner: Nga: Good morning. Librarian: Good morning. Can I help you? Nga: Yes. Where can I find the math books, please? Librarian: They're on the shelves on the left. Nga: Do you have magazines and
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School - part B1 The Library

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School - part B1 The Library

Listen and read: Librarian: As you can see,this is our library and those are our books.These racks magaznes and those newspapers.These shelves on the left have math and science books:chemistry,physics and biology.Those sheves on the right have
Learning Part B The Library, tag của , 13/06/2024 14:24:47
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Learning Part B The Library
Learning Part B The Library, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part B The Library, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part B The Library, tag của , Trang 1 Learning Part B The Library, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN