Learning Part C A Round The House, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part C3 A Round The House

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part C3 A Round The House

Listen and read: The photocopy store is next to the bakery. The movie theater is between the bakery and the drugstore. The restaurant is opposite the drugtore. The police station is next to restaurant. The toystore is the between the police station
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part C2 A Round The House

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part C2 A Round The House

Listen and find the right pictures. Then write about the three houses in your exercises book. a) Which is Ba's house? Ba's house has the yard. There are flowers in the yard. The yard is in front of the house. b) Which is Lan's house? There are tree
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part C1 A Round The House

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part C1 A Round The House

Listen and read. Then ask and answer the questions: Look at the house. In front of the house, there is a big yard. Behind the house, there are tall trees. Behind the tall trees, there are mountains. To the left of the house, there is a well. To the
Learning Part C A Round The House, tag của , 21/07/2024 07:50:06
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Learning Part C A Round The House
Learning Part C A Round The House, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part C A Round The House, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part C A Round The House, tag của , Trang 1 Learning Part C A Round The House, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN