Learning Part C Classes, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part C3 Classes

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part C3 Classes

Listen and repeat: Nga: When do we have history? Ba: We have it on Tuesday and Thusday. Nga: When do we have Math? Ba: We have it on Monday, Wednesday and Friday. Nga: Does Lan have Math on Friday? Ba: No, dhe doesn't. Xem những bài nghe tiếng anh
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part C2 Classes

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part C2 Classes

1. Listen and repeat: Monday Tuesday Wednesday Thusday Friday Saturday Sunday Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part C1 Classes

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 5 Things I Do - Part C1 Classes

1. Listen and repeat. 7.00 - 7.45: I don't have my timetable. What do we have today? It's Monday. We have English. 7.50 - 8.35: We have Math. 8.40 - 9.25: We have literature. 9.35 - 10.20: We have history. 10.25 - 11.10: We have geography. Xem
Learning Part C Classes, tag của , 21/04/2024 15:19:08
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Learning Part C Classes
Learning Part C Classes, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part C Classes, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part C Classes, tag của , Trang 1 Learning Part C Classes, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN