Learning Part C How often, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part C6 How often?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part C6 How often?

Listen and read. Then answer the questions. Minh likes walking. On the week end, he often goes walking in the mountains. He usually goes with two friends. Minh and his friends always wear strong boots and warm clothes. They always take food and
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part C5 How often?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part C5 How often?

Listen. How often do Nga and Lan do these things? Write the heading in your exercise book. a) Nga and Lan never go camping. b) They sometimes go to the zoo. c) They often go to the park. d) They often play sports. e) They never walk in the
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part C2 How often?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part C2 How often?

Listen and read. Ba and Lan sometimes go to the zoo. They go about three times a year. They often go to the park. They go about twice a week. They sometimes have a picnic, but not always. They usually play sports, but sometimes they fly their
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part C1 How often?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part C1 How often?

Listen and repeat: always usually often sometimes never Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Learning Part C How often, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part C How often, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part C How often, tag của , Trang 1 Learning Part C How often, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN