Learning Part C On the Mive, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 7 Your House - part C5 On the Move

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 7 Your House - part C5 On the Move

Play with words: What time do you get up? I get up at five o'clock. What time do you get up? What time do you go to school? I go to school at half pass six. What time do you go to school. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 7 Your House - part C4 On the Move

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 7 Your House - part C4 On the Move

Listen and read. Then ask and answer the questions Hi. My name is Hoàng. I'm a student. I get up at half past five. I take a shower and get dressed. I have my breakfast, then I leave the house at half past six. The school is near my house, so I
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 7 Your House - part C3 On the Move

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 7 Your House - part C3 On the Move

Listen and write short anwers in your exercise book. How do they travel? a) Ba walks to school. b) Lan travels to school by bus. c) Nam goes to school by bike. d) Nga travels to school by motobike. e) Tuan goes to school by struck. f) Mrs. Huong
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 7 Your House - part C2 On the Move

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 7 Your House - part C2 On the Move

Listen: How does Mr. Hai travel to work? He travel by train. How does Mrs. Lan travel to Hanoi? She travel by plane. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 7 Your House - part C1 On the Move

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 7 Your House - part C1 On the Move

Listen. How do you go to school? Hung: I go to school by bike. Thu: I go to school by motobike. Tuan: I go to school by bus. Hoa: I go to school by car. Huong: I walk to school. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Learning Part C On the Mive, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part C On the Mive, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part C On the Mive, tag của , Trang 1 Learning Part C On the Mive, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN