Learning Part Getting ready for school, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 4 Big or Small - Part C8 Getting ready for school

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 4 Big or Small - Part C8 Getting ready for school

listen and remember: What time is it? It's one o'clock. What time do you get up? I get up at six o'clock. What time does he get up? He gets up at six thirty. I have breakfast. He/she has breakfast. I wash my face. He washes his face. She
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 4 Big or Small - Part C5 Getting ready for school

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 4 Big or Small - Part C5 Getting ready for school

Listen and repeat. What time is it? It's ten o'clock. It's ten ten. It's ten fifteen. It's half past ten . It's ten forty-five. It's ten fifty. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Learning Part Getting ready for school, tag của , 19/06/2024 01:19:20
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Learning Part Getting ready for school
Learning Part Getting ready for school, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part Getting ready for school, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part Getting ready for school, tag của , Trang 1 Learning Part Getting ready for school, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN