máy bay, tag của

, Trang 1
Video: Booking Hotel Room - Basic English for Communication

Video: Booking Hotel Room - Basic English for Communication

TRANSCRIPTION I'd like to book a room I'd like to make a reservation I'd like to book a single room for May 15th I would like to look a room for the next three days I need room for tonight Do you have a cheap room? I want a quiet room I'd like a
Video: Traveling by air - Basic English for Communication

Video: Traveling by air - Basic English for Communication

TRANSCRIPTION I'd like to check in, please. Are the flights to London non-stop? Where is the international departure lobby? How much luggage can I take on the plane? Do you have your customs declaration form? When am I supposed to check in? Do I
máy bay, tag của , 23/06/2024 05:44:28
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag máy bay
máy bay, tag của , nội dung mới nhất về máy bay, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

máy bay, tag của , Trang 1 máy bay, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN