meeting, tag của

, Trang 1
Video 5: Scheduling a Meeting - Business English for Workplace

Video 5: Scheduling a Meeting - Business English for Workplace

Transcription41. We're going to need everybody's input on this project.42. I'd prefer to meet in the morning. I'm going to be out of the office most afternoons next week.43. Let's set it up for 9:30 Wednesday.44. I was hoping you would cover for me

Tin mới nhất Tag meeting

Video 5: Scheduling a Meeting - Business English for Workplace

Video 5: Scheduling a Meeting - Business English for Workplace

31/10/2013 927

Tin xem nhiều nhất Tag meeting

Video 5: Scheduling a Meeting - Business English for Workplace

Video 5: Scheduling a Meeting - Business English for Workplace

31/10/2013 927
meeting, tag của , 23/07/2024 05:39:07
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag meeting
meeting, tag của , nội dung mới nhất về meeting, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

meeting, tag của , Trang 1 meeting, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN