nhận phòng, tag của

, Trang 1
Video: Hotel Check-in - Basic English for Communication

Video: Hotel Check-in - Basic English for Communication

TRANSCRIPTION I want to check in I have a reservation I'm here to check in Here is my ID. What do I have to do? Here's my paasport Here're my credit card Should I fill out a form? Can I see the room first? Could you take me to see the room? I'm

Tin mới nhất Tag nhận phòng

Video: Hotel Check-in - Basic English for Communication

Video: Hotel Check-in - Basic English for Communication

21/11/2013 2026

Tin xem nhiều nhất Tag nhận phòng

Video: Hotel Check-in - Basic English for Communication

Video: Hotel Check-in - Basic English for Communication

21/11/2013 2026
nhận phòng, tag của , 23/05/2024 13:46:19
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag nhận phòng
nhận phòng, tag của , nội dung mới nhất về nhận phòng, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

nhận phòng, tag của , Trang 1 nhận phòng, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN