office, tag của

, Trang 1
Học từ vựng bằng hình ảnh: Động từ dùng trong văn phòng (Office Verbs)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Động từ dùng trong văn phòng (Office Verbs)

Transcription She is dictating a letter Cô ấy đang ghi âm một bức thư (cho người khác đánh máy) Dictaphone /ˈdɪktəfəʊn/ (dictating letter) Máy ghi âm để đánh máy. He is typing a letter. Anh ấy đang đánh một bức thư He is attaching a barcode
office, tag của , 24/07/2021 21:01:13
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag office
office, tag của , Trang 1 office, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN