order to, tag của

, Trang 1
MỤC ĐÍCH và KẾT QUẢ

MỤC ĐÍCH và KẾT QUẢ

Có nhiều cách để phát biểu ý niệm mục đích (purpose). Trước hết, người ta dùng một động từ vị biến có to đứng trước mà chúng ta đã gọi là to infinitive. Nhấn mạnh hơn chút nữa, người ta dùng in order to. Và nếu có lẫn ý niệm kết quả (result) trong

Tin mới nhất Tag order to

MỤC ĐÍCH và KẾT QUẢ

MỤC ĐÍCH và KẾT QUẢ

17/09/2013 1593

Tin xem nhiều nhất Tag order to

MỤC ĐÍCH và KẾT QUẢ

MỤC ĐÍCH và KẾT QUẢ

17/09/2013 1593
order to, tag của , 17/07/2024 23:32:51
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag order to
order to, tag của , nội dung mới nhất về order to, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

order to, tag của , Trang 1 order to, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN