parethetic, tag của

, Trang 1
'CHẤM' và 'PHẾT'

'CHẤM' và 'PHẾT'

Dấu phết có một tác dụng rất quan trọng trong Anh ngữ, vì có khi chỉ thiếu hoặc thêm một dấu phết mà ý nghĩa của cả một câu thay đổi hẳn. Trước hết, công dụng đầu tiên của dấu phết là để ngăn chia những đơn vị trong câu. Thí dụ: Birds, dogs, horses

Tin mới nhất Tag parethetic

'CHẤM' và 'PHẾT'

'CHẤM' và 'PHẾT'

16/09/2013 918

Tin xem nhiều nhất Tag parethetic

'CHẤM' và 'PHẾT'

'CHẤM' và 'PHẾT'

16/09/2013 918
parethetic, tag của , 04/10/2022 04:31:48
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag parethetic
parethetic, tag của , nội dung mới nhất về parethetic, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

parethetic, tag của , Trang 1 parethetic, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN