Part A A Check-up English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep fit, stay Healthy - part A2 A Check-up

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep fit, stay Healthy - part A2 A Check-up

Listen. Then write the missing words. Doctor: I want to ask you a few questions before I start, Hoa. How old are you? Hoa: Fourteen. Doctor: And your height is one meter 50 centimeters? Hoa: No. I think I'm shorter. The nurse measured me.
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep fit, stay Healthy - part A1 A Check-up

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep fit, stay Healthy - part A1 A Check-up

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: The student of Quang Trung School are having a medical check-up. Hoa, Lan and Nga filled in their medical records and gave them to the nurse. Now they are waitng to see the doctor.
Part A A Check-up English 7, tag của , 19/05/2024 11:18:16
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part A A Check-up English 7
Part A A Check-up English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part A A Check-up English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part A A Check-up English 7, tag của , Trang 1 Part A A Check-up English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN