Part A A holiday in Nha Trang English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At home and Away - part A3 A Holiday in Nha Trang

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At home and Away - part A3 A Holiday in Nha Trang

Listen. Write the letter of the sentences you hear: The robinsons had a great holiday in Nha Trang. Unfortunately, the holiday soon ended and it was time to return home. They took a bus back to Ha Noi. Liz was excited as the bus drove through the
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At home and Away - part A2 A Holiday in Nha Trang

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At home and Away - part A2 A Holiday in Nha Trang

Listen and read. Then answer the questions: Liz and her parents went to Tri Nguyen Aquarium in Nha Trang. They saw sharks, dolphins and turtles. They saw many different types of fish. Liz thought the colorful little fish were the most beautiful.
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At home and Away - part A1 A Holiday in Nha Trang

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At home and Away - part A1 A Holiday in Nha Trang

Listen then practice with a partner: Liz is talking to Ba about her recent vacation Nha Trang Ba: Hi, Liz. Welcome back. Liz: Hello, Ba. How are you? Ba: Fine, thanks. How was your vacation in Nha Trang? Liz: It was wonderful. I had a lot of fun.
Part A A holiday in Nha Trang English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part A A holiday in Nha Trang English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part A A holiday in Nha Trang English 7, tag của , Trang 1 Part A A holiday in Nha Trang English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN