Part A Friends English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back to school - part A5 Friends

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back to school - part A5 Friends

Listen. Then write the letter of the dialogue in order: 1. Mr Tan: Good evening, Ba.How are you? Ba : Fine,thanks. Mr.Tan: Are you going home now? Ba: Yes.My dinner will be ready 2. Nga: Good morning,Miss Lien. Miss Lien: Good
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back to school - part A4 Friends

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back to school - part A4 Friends

Listen. Complete these dialogues: a) Mr. Tan: Hello, Lien. How are you? Miss. Lien: Pretty good, thank you, How about you, Tan? Mr. Tan: Not bad, but I'm very busy. Miss Lien: Me, too. b) NAm: Good afternoon, Nga. How is everything? Nga:
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back to school - part A3 Friends

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back to school - part A3 Friends

Listen. Then practice with a parner: Nga: Good morning, Mr. Tan. Mr. Tan: Good morning. Nga. How are you? Nga: I'm very well, thank you. And you? Mr. Tan: I'm fine, thanks. Goobye, See you later. Nga: Goodbye. Xem những
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back to school - part A1 Friends

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back to school - part A1 Friends

Listen. Then practice with a parner: a) Ba: Hello, Nga. Nga: Hi, Ba. Nice to see you again. Ba: Nice to see you, too. Nga: This is our new classmate. Her name's Hoa. Ba: Nice to meet you, Hoa. Hoa: Nice to meet you, too. b) Hoa: Good
Part A Friends English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part A Friends English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part A Friends English 7, tag của , Trang 1 Part A Friends English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN