Part A In Class English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work and Play - part A4 In Class

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work and Play - part A4 In Class

Listen. Then write the correct letters next to the names: On Friday morning, Ba and Hoa go to school. Some of the subjects they do on Saturday are the same, but some of them are different. At seven o'clock, Ba has technology and Hoa has Computer
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work and Play - part A1 In Class

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work and Play - part A1 In Class

Listen and read: Mai is a student at Quang Trung School. She is grade 7.She goes to school six days a week, from Monday to Saturday. Class always begin at seven o'clock and finish at a quarter past eleven.At school, she learns about lots of
Part A In Class English 7, tag của , 19/06/2024 00:22:08
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part A In Class English 7
Part A In Class English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part A In Class English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part A In Class English 7, tag của , Trang 1 Part A In Class English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN