Part A Our House English 6, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part A6 Our House

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part A6 Our House

Play with words: House and park, Flowers and trees. Lakes and rivers, We love these. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part A4 Our House

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part A4 Our House

Write the words you hear in your exercise book. a) house hotel school village b) town country city yard c) rice
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part A1 Our House

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 6 Places - part A1 Our House

Listen and repeat. Then ask and answer the questions. Hello. My name's Thuy.I'm twelve and I'm a student.I have a brother, Minh. He's twenty.We live in a house near a lake.Our house has a yard. It's beautiful here.There is a river and a lake.There
Part A Our House English 6, tag của , 13/04/2021 07:55:11
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part A Our House English 6
Part A Our House English 6, tag của , nội dung mới nhất về Part A Our House English 6, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

WebHocTiengAnh & Mạng xã hội

Mạng Xã Hội

Part A Our House English 6, tag của , Trang 1 Part A Our House English 6, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN