Part A Part of the Body English 6, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part A5 Parts of the Body

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part A5 Parts of the Body

Listen and read: a). Chi is a gymnast. She is tall. She is thin. She is light. But she is not weak. . She is strong . b) Tuan is a weight lifter. He is short. He is fat. He is heavy . He is strong .
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part A4 Parts of the Body

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part A4 Parts of the Body

Which picture? listen and choose the right pictures.: 1. She is a short girl. She is fat. 2. He is a fat man. He is tall 3. He is short man. He is fat. 4. She is a thin woman. she is tall. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part A3 Parts of the Body

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part A3 Parts of the Body

Listen and repeat: a) He is tall. b) She is short. c) She is thin. d) He is fat. e) He is heavy. f) She is light. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part A1 Parts of the Body

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 9 The Body - part A1 Parts of the Body

Listen and repeat: Head Shoulder Finger Hand Foot Toe Leg Chest Arm Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Part A Part of the Body English 6, tag của , nội dung mới nhất về Part A Part of the Body English 6, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part A Part of the Body English 6, tag của , Trang 1 Part A Part of the Body English 6, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN