Part A Sports English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 13 Activities - part A3 Sports

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 13 Activities - part A3 Sports

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner good - well He's a good soccer player He' plays well skillful - skillfuly He's a skillful volellball player He plays skillfully. slow - slowly She's a slow swimmer She wims
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 13 Activities - part A1 Sports

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 13 Activities - part A1 Sports

Listen and repeat. Then answer the questions: A recent survey of teenagers in the USA had some suprising result. The survey was a simlpe one. It asked teenagers: What sports do you like? These were the ten most popular sports.
Part A Sports English 7, tag của , 21/07/2024 07:43:47
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part A Sports English 7
Part A Sports English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part A Sports English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part A Sports English 7, tag của , Trang 1 Part A Sports English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN