Part A The Students work English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 7 The World of Work - part A3 The student's work

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 7 The World of Work - part A3 The student's work

Listen.Write the name of the public holiday in each of these pictures: Tim enjoys all the public holiday. At christmas,he always gets a lot of gifts. Thanksgiving is an important celebration,and there is always turkey and lots of good food. In
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 7 The World of Work - part A1 The student's work

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 7 The World of Work - part A1 The student's work

Listen. Then practice with a partner: Uncle: Eat your breakfast, Hoa. It's half past six. You'll be late for school. Hoa: I won't be late, uncle. I'm usually early. Our classes start at 7.00. Uncle: And what time do your classes finish? Hoa: At
Part A The Students work English 7, tag của , 22/04/2024 03:09:45
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Part A The Students work English 7
Part A The Students work English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part A The Students work English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part A The Students work English 7, tag của , Trang 1 Part A The Students work English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN